Qilu Food is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71542213. Op deze pagina staat ons privacyreglement, voor wat wij eventueel persoonsgegevens gebruiken en binnen welke context deze beschermd zijn.

Privacy statement

Qilu Food is eigenaar van deze website en zal zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens en deze beschermen en beveiligen.

De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en we houden ons dan ook aan de eisen die hiervoor gesteld worden. 

Gebruik en bescherming persoonsgegevens

Qilu Food kan binnen een toegestaan en gepast kader mogelijk jouw gegevens gebruiken voor het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website, maar ook voor onderzoek met betrekking tot onze producten en diensten. Uiteraard worden procedures toegepast door Qilu Food om jouw privacy en gegevens te beschermen en te allen tijde in acht te nemen. Ook is Qilu Food gerechtigd om met externen samen te werken en zodoende benodigde gegevens te verstrekken in het belang van een dergelijke samenwerking. Uiteraard gebeurt dit vanuit Qilu Food volgens en binnen de kaders van de wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Privacyreglement 

Qilu Food heeft conform de Algemene verordening gegevensbescherming de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

Gegevens kunnen wij ontvangen als gevolg van het accepteren van cookies en/of het invullen van contactformulieren en het plaatsen van bestellingen. Indien gegevens worden gebruikt, is dit bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vanwege de volgende situaties:

  • Het verbeteren van het bestelproces
  • Het inzichtelijk maken van de voorkeuren
  • Het leren over onze doelgroep 
  • Het kunnen toesturen van opgevraagde informatie
  • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten

Onder andere door het invullen van formulieren en het doen van bestellingen kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Naam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Grondslag & bewaartermijn

De vragen die u stelt aan Qilu Food worden zorgvuldig in behandeling genomen. Ter ondersteuning van deze zorgvuldigheid is het mogelijk dat de persoonsgegevens worden verwerkt in de behandeling ervan. Dergelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens vanuit onze website worden verwijderd op ofwel uw verzoek, ofwel binnen 28 dagen. Dit kan verschillen door ofwel uw toestemming, ofwel in belang van het behandelen van uw verzoek en/of behoefte. 

Cookies

Middels cookies streeft Qilu Food ernaar om u een zo positief mogelijke website-ervaring aan te bieden. Een cookie kunt u zien als tekstbestand dat een website op uw digitale device plaatst bij het bezoeken van onze website. De informatie die in deze cookies worden opgeslagen, kunnen wij gebruiken voor het optimaliseren van uw bezoek. 

Qilu Food kan indien wenselijk gebruikmaken van; functionele cookies, analytische cookies en advertentiecookies. 

Wijzigingen

Indien wij binnen de bovenstaande onderwerpen veranderingen doorvoeren, zullen we dit privacy statement aanpassen. Dit kan tevens het geval zijn als de wet- en regelgeving dit vraagt van Qilu Food. 

Voor vragen omtrent de onderwerpen van dit privacy statement, neemt u contact op met ons via meishi@qilubv.com